Sprawiedliwe miejsca pracy

To jest nasza maksyma, którą żyjemy od 1995 roku. Dla nas najważniejsza jest człowiek - łączymy pracodawców i pracowników z satysfakcją obu. Zawsze na bieżąco śledzimy cały rynek pracy w Europie i oferujemy najlepsze możliwości rozwoju kariery zawodowej.

 

Dla pracowników

Nasza usługa jest bezpłatna. My przeciwstawiamy się jakiejkolwiek formie dumpingu płac, niesprawiedliwych warunków pracy i leczenia.

Dbamy o małe i duże obawy również poza bezpośrednią pracą z ubezpieczeniem zdrowotnym, rozliczeniami, certyfikatami lub innymi sprawami.
 

Dla pracodawców

Identyfikacja i promowanie potencjału pracownika - mamy sprawdzone procesy obsługi personelu. Pomyślnie przygotowujemy nie tylko nabywców usług dla personelu (IHK), ale także umożliwiamy studiowanie techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi.
Na arenie międzynarodowej jesteśmy z pewnością dobrym partnerem dla Państwa personelu z pełnym ubezpieczeniem społecznym zgodnie z transgranicznymi przepisami unijnymi.

 

Zaufanie

Wielu pracowników i firm współpracuje z nami od ponad 12 lat. We wszystkich krajach jesteśmy dobrze sprawdzeni i certyfikowani.

 

 

 

     

My w Niemczech i Holandii - nasze doświadczenie dla pracodawców i pracowników

 

     Homepage Taemso GmbH                              Zur Homepage